Tu je to, čo bolo navrhnuté Polo asociatívne obhajoval prezident Cisára, Joseph Meranie a zdieľa A.R.S. Amateur Radio Society, A.O.T. Wave Telematika združenia, A.RA.C amatérska rozhlasová asociácie Computeristi, E.r.a. Európske rádio združenie, Pozitívne.

Veríme, že spolupráca v otázkach, ktoré sú spoločné všetkým, a tak jemná, môže a mala by byť strategické záujmy všetkých.

Príspevok k Amateur Radio PNRF

 

 

 

Tagy: , , , , , , , , ,