regulácia

volebné pravidlá (schválila 29/04/2017 mimoriadnu Bologna)