KLIKNITE na nasledujúci odkaz: REGISTRÁCIA 2021

(Procedura per limitare lo SPAM)

Odberatelia
1) Zadajte všetky údaje vo formulári:-> On-line registrácia

UPOZORNENIE: AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI RICHIESTI
VI žiadosti budú príjazdovej poverenia ENTER overiť jeho:

2) Odoslať segreteria@arsitalia.it ako je ďalej predpísané:

____________________________________________________

Pre OM: Všeobecné povolenie alebo vodičský preukaz z operátorské stanice amatérskej rádio
Pre SWL: Ministerská licencie počúvanie vydané talianskymi orgánmi (no SWARL)
Pre sympatizantov: Občiansky preukaz. [vo formáte .jpg alebo .pdf]
Spolu s potvrdením o zaplatení členstvo poplatok € 15,00

Poštové účet n. 1025747351

Intestato: Amateur Radio Society

Alebo:

Bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Boli: IT98E 07601162 000010 25747351

Veľkosť pásu 4 x 3 cm 300 DPI (minimálna)

segreteria@arsitalia.it

NB: In assenza di uno delle suddette prescrizioni, l’adesione ad A.R.S. Italia non potrà avere seguito.

Si fa presente che solo alla prima iscrizione, verrà rilasciata una tessera associativa.

Per i successivi anni, per chi intende rinnovare l’adesione ad A.R.S. Taliansko, Stačí poslať len naskenovanú kópiu platby v sekretariáte, specificando eventualmente i servizi richiesti oltre la sola adesione.

Per qualsiasi problematica chiedete info a segreteria@arsitalia.it