W tej sekcji znajdują się płatności masowych, w tym zarówno ARS karty. che quella R.N.R.E. Grupa Ochrony Ludności Narodowego

  • Adesione RNRE Tessera ARS –> € 20,00

L’adesione alla RNRE comprende l’assicurazione obbligatoria


Per i pagamenti vi sono due possibilità:

  • Conto corrente postale: 1025747351
    Intestato: Stowarzyszenie Krótkofalowców
  • Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
    Byli: IT 98 To 07601 16200 001025747351
    Intestato: Stowarzyszenie Krótkofalowców

Strona rejestracja R.N.R.E. (Grupa Ochrony Ludności Narodowego) znajduje się na następujących powiązanie