ARS44x872-519x1024
A.R.S. Włochy:
składki członkowskie roku 2021. Przypominamy wszystkim, że opłata członkowska, co obejmuje również ubezpieczenie anteny, Jest € 15

Który odnawia i nowi członkowie muszą, na wejściu, dokonanie zapłaty opłaty i wysłać potwierdzenie zeskanowany w segreteria@arsitalia.it

Preghiamo coloro che hanno intenzione di rinnovare, di effettuare i relativi Płatności w ramach ol 31/01/2021.

Non vi sono more ma trascorso il 28 Luty 2021, A.R.S. Włochy considererà receduti coloro che non hanno inteso rinnovare la quota sociale.

Pamiętaj że tylko ci, którzy są właściciel karty może uzyskać dostęp do usług: Polizza tutela legale e ad altri servizi A.R.S. Włochy.

Copia del versamento, scannerizzato, va inviato a segreteria@arsitalia.it

Ecco i costi per i rinnovi.

Składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie anteny, w tym ubezpieczenie anteny: 15€

Per i pagamenti vi sono due possibilità:

  • Conto corrente postale: 1025747351
    Intestato Amateur Radio Society
  • Bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Byli: IT98E0760116200001025747351

Intestato: Stowarzyszenie Krótkofalowców

__________________________________________________________

Dokonać wpłaty do swojego stowarzyszenia

paypal-donazione1

Le donazioni possono essere fatte tramite cliccando sull’immagine

__________________________________________________________

Najlepszym sposobem, aby myśleć o naszych posłów:

polizza_tutela_legale

Chiedere info sulla polizza di Tutela Legale a segreteria@arsitalia.it

N.B.: La polizza sarà valida solo se stipulata prima di eventuali controversie.