Progetto-giovani logo 2PROJEKT “RADION FÖR UNGDOMAR”

Inledning

Projektet: “The Radio ungdomar ", realiseras av Amateur Radio Society består av en rad initiativ, bättre anges nedan, som kommer att ha ett enda mål: "Att sprida kultur amatörradio bland ungdomar".

Den åldersgrupp främst beaktas kommer att vara perioden ta sex och arton nämligen pojkar som sträcker sig från grundskolan till gymnasiet.

De verksamheter som kommer att vidtas för att uppnå målet kommer att genomföras, inte nödvändigtvis i läroanstalter, men även på kontoren i arbetsgruppen A.R.S. eller på andra platser för lokala föreningar.

För att få maximal synlighet medel kommer att antas enbart används bland ungdomar: sociala nätverk som Facebook, Post, WhatsApp, detta för att "tala" det språk som ungdomarna själva.

Referenspunkten för hela projektet kommer att vara en del av sidan www.arsitalia.it där de kommer att samlas in och delas alla upplevelser. Det kommer att bli en integrerad del av projektet även den officiella radion ARS: Radio Studio7.

För att underlätta relationerna mellan världen av amatörradio och skolor, exekutivkommittén A.R.S. arbete pågår för att genomföra ett samförståndsavtal med undervisningsministeriet.

De kommer också att göras av broschyrer, av exekutivkommittén, som tjänar till att illustrera en värld av radioamatori.Tali häften kommer att spridas främst via dator.

MÅL OCH DESS METOD "

Som anges i inledningen : "Att sprida kultur av amatörradio bland ungdomar " sarà l’obbiettivo principale del progetto e ciò avverrà tramite la collaborazione tra Radioamatori e docenti per :

  • La determinazione dei punti comuni tra le programmazioni delle discipline scolastiche e le attività svolte dai Radioamatori;
  • Kunskapen om ny teknik till radio, som digitala lägen;
  • Kunskapen om "historien" i radio, genom vägar inte nödvändigtvis tekniskt men också historiska och litterära;
  • Genomförandet av den forskning och produktion av studenter av material i samband med radio, (detta är. Presentationer, Video, papper);
  • Ungdomars medverkan i radioverksamhet såsom anslutningar i både fasta och bärbara i;
  • Utbytet av erfarenheter mellan olika skolor (med radiolänkar)
  • Att öka medvetenheten om ungdomar som volontärer val;

 

Faser av projektet

Den första steg blir rekryteringen av de "krafter i arbete". Via formulär på hemsidan www.arsitalia.it kommer att samlas in anslutningarna av många (lärare, Amatörradio eller annan) förklarar sig redo att arbeta för projektet.

I denna första fas kommer att ges bred täckning, genom media, existensen av själva projektet. De kommer sedan att använda de vanliga kanalerna (Sito web, Facebook, Post, nyhetsbrev osv.) för största möjliga spridning.

Det är klart, att alla samarbeten kommer att utföras kostnadsfritt självfinansiering förutom vad som kan krävas lokalt och fann via sponsor eller något godkännande av skolprojekt. I vilket fall kommer Amateur Radio Society inte igen någon form av kompensation för aktiviteter.

Den andra steg kommer att bestå av byggandet av "nyckelfärdiga projekt" som kan laddas ner från vår hemsida och gjort. Dessa projekt kommer att delas upp i kategorier: Elementary Schools, medium, övre och även efter skolform, beroende på om den vetenskapliga eller adress är inte. Förverkligandet av dessa "projekt av typen" kommer att tilldelas alla som vill samarbeta (esiaterà en speciell uppladdningssida) ma il Lag A.R.S. måste överensstämma, och katalogisera dem innan du gör dem tillgängliga på Downloads sidan.

Den terza fase i själva verket blir de "dynamik" i projektet i vilka verksamheten redan blivit i sin tur förslag för dem som kommer att genomföra dem. På så sätt kommer vår "bibliotek" förbättras ännu mer genom att erbjuda breda typer av aktiviteter.

Det kommer att göras en "showcase" för publicering av bilder, video och annan dokumentation.
Licenza Creative Commons
Detta arbete distribueras under licens Creative Commons Attribution – Icke – Dela Lika 4.0 International.

 

Ing. Ales fåtal

För Team, 73 Alex IK8YFU