Τα σχολεία στον κατάλογο που προβλέπεται να συμμετάσχουν στην “Σχέδια για Νέους” di A.R.S.

Ν. Όνομα Σχολείου Πόλη Επαρχία Responsabile Διδασκαλία Ερασιτέχνης ασυρματιστής υπεύθυνη Καλέστε Σχολή
1 ITIS M.M.Milano Polistena RC Alessandro λίγα IK8YFU IZ8FFY