Kliknij na poniższy LINK: REJESTRACJA 2021

(Procedura per limitare lo SPAM)

Abonentów
1) Wprowadź wszystkie dane w postaci:-> Rejestracja online

OSTROŻNIE: AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI RICHIESTI
VI wnioski będą poświadczenia dostęp do wprowadzania weryfikować swoje:

2) Wyślij segreteria@arsitalia.it tak zwany przepisane:

____________________________________________________

Dla OM: Ogólne zezwolenie lub prawo jazdy ze stacji operatorskich krótkofalarstwa
Dla SWL: Ministerialna licencji Słuchanie wydane przez władze włoskie (nie SWARL)
Dla sympatyków: Legitymacja. [w formacie .jpg lub .pdf]
Wraz z dowodem zapłaty składki członkowskiej € 15,00

Konto pocztowe n. 1025747351

Intestato: Stowarzyszenie Krótkofalowców

Lub:

Bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Byli: IT98E 07601162 000010 25747351

Wielkość Paszport 4 x 3 cm 300 DPI (minimalny)

segreteria@arsitalia.it

NB: In assenza di uno delle suddette prescrizioni, l’adesione ad A.R.S. Italia non potrà avere seguito.

Si fa presente che solo alla prima iscrizione, verrà rilasciata una tessera associativa.

Per i successivi anni, per chi intende rinnovare l’adesione ad A.R.S. Włochy, Wystarczy wysłać tylko skan odpisu z płatności w Sekretariacie, specificando eventualmente i servizi richiesti oltre la sola adesione.

Per qualsiasi problematica chiedete info a segreteria@arsitalia.it