ARS1L 'A.R.S. Amateur Radio Society tar fältet med nya initiativ för att få ännu mer av sina medlemmar att "samhället". Det är en bra åtgärd för att vi måste expandera och öka medvetenheten om föreningen som vi tillhör.

Med ett ord, måste vi vara "identifierbar" i händelserna där vi deltar, huruvida mässor, Konferenser, Sammankomster.
Kunna identifieras är ett tecken på tillhörighet, innebär att älska våra A.R.S. – Amateur Radio Society.

Därför bestämde vi oss för att göra tillgängliga för våra medlemmar och för dem som vill dra nytta av, en serie av markerade gadgets A.R.S. - Amateur Radio Society.

Den utgår från medlemskort, formato bancomat, som kan kombineras med vissa tjänster såsom försäkringar och antenner presidiet och som identifierar medlem.

Att välja våra Prylar innebär att stödja föreningen, gå med övertygelse.

Du kan också skriva till sekreteraren (segreteria@arsitalia.it) För mer information och / eller beställning i detalj vad du gillar.

Här är våra Gadgets:bottone_clicca_qui

gadgetar