A.R.S. Serwis QSL
Stowarzyszenie Krótkofalowców

Usługa kart QSL jest obecnie zawieszona.

Wszystkie karty QSL otrzymane w ciągu ostatnich lat zostaną niezwłocznie dostarczone członkom.

Po decyzjach I.A.R.U. czekamy na rozwój sytuacji w Europie.

_____________________________________________________________________