ACTIVACIÓN D.A.I. e D.C.I.

Se anunció que el domingo 31/05/2015 Círculo A.R.S. Italia di Latina LT-02 sarà On-Air con il nominativo IQ0LQ/P per il D.A.I. Diploma Abadías italiano – […]

continue reading »