ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ D.A.I. e D.C.I.

Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 31/05/2015 Κύκλος A.R.S. Italia di Latina LT-02 sarà On-Air con il nominativo IQ0LQ/P per il D.A.I. Δίπλωμα Μονών Ιταλικά – […]

continue reading »