Αποκρυπτογράφηση μια νίκη, δείχνουν στο αυτοκίνητο “Αίνιγμα”

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και συνέδριο που θα μας κάνει να καταλάβουμε πώς η βάση της νίκης, στρατιωτική στην περίπτωση αυτή,, ci sia la decodifica di informazioni […]

continue reading »