OM opakovač aktivovaný na ARRIS

Bol aktivovaný cezhraničný amatérsky rádiový zosilňovač FM s downlinkom na Medzinárodnom vesmírnom statiu 437.800 MHz.

Tím ARISS oznamuje, že konfigurácia a inštalácia prvého prvku rádiového systému novej generácie bola dokončená a amatérske rádiové operácie prebiehajú.. Tento prvý prvok, Interoperabilný rádiový systém denominato (IORS), bol nainštalovaný v module Medzinárodnej vesmírnej stanice Columbus.

IORS nahrádza rádiový systém a modul balíka Ericsson pôvodne certifikované pre vesmírne lety 26 Júl 2000.

Počiatočná prevádzka nového rádiového systému je v režime priečneho zosilňovača FM s použitím uplinkovej frekvencie 145,990 MHz s prístupovým tónom [CTCSS] z 67 Hz a downlink frekvencia 437,800 MHz. Aktivácia systému bola prvýkrát pozorovaná o 01:02 UTC del 2 Septembra.

 
 
 

O autorovi

Kreslenie

Ďalšie články