Βραβείο Μηνιαία σκυλιά – Μεγάλη Φίλοι

Το Radio Team Conero διοργανώνει την αποφοίτηση “M.D.A. – Μεγάλη Φίλοι” η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 20 Μαρτίου έως Τρίτη 31 Μάρτιος 2020.

BAND: 80,40,20, (30m για την ψηφιακή, ft8)
Μόδι: SSB e FT8

Το’ Μπορείτε να διαβάσετε τους πλήρεις κανόνες στη σελίδα http://www.crt.red/diplomi/m-d-a-grandi-amici/

#iorestoacasa #ioaccendolaradio

 
 
 

Riguardo l'autore

Altri articoli di