ARS Italia: quote sociale 2020

A.R.S. Taliansko: rok členské príspevky 2020

Sme všetkým pripomenúť, že tento rok budeme musieť obsahovať aspoň jednu službu členského poplatku, v tomto prípade poistenia anténami € 5,00. To platí pre všetky, staré i nových členov.

Ktorý obnovuje a noví členovia musia, v položke, vplyv na zaplatenie poplatku a poslať potvrdenie naskenované na segreteria@arsitalia.it

Preghiamo coloro che hanno intenzione di rinnovare, aby svoje platby v rámci ol 31/01/2020.

Non vi sono more ma trascorso il 28 Február 2019, A.R.S. Italy, ktorí odstúpiť zváži tí, ktorí sa snažili obnoviť svoje predplatné.

Ricordiamo che solo chi è possessore della tessera può accedere ai servizi: Kancelária, Polizza tutela legale e ad altri servizi A.R.S. Taliansko.

Copia del versamento, scannerizzato, va inviato a segreteria@arsitalia.it

Ecco i costi per i rinnovi.

Členský poplatok a poistenie antény 15 €

– Service Bureau (20,00 €)

Per i pagamenti vi sono due possibilità:

Conto corrente postale: 1025747351
Intestato Amateur Radio Society

Bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Boli: IT98E0760116200001025747351

Intestato: Amateur Radio Society

__________________________________________________________

Najlepší spôsob, ako premýšľať o našej Soci:

Chiedere info sulla polizza di Tutela Legale a segreteria@arsitalia.it

N.B.: La polizza sarà valida solo se stipulata prima di eventuali controversie.

 
 
 

O autorovi

Kreslenie

Ďalšie články