Nuova Partnerstwo A.R.S. FT8DMC

Nowe Partnerstwo A.R.S., to FT8DMC, największy klub na świecie i około FT8 Award FT8.

Znaleźć wszystkie informacje na temat: https://www.ft8dmc.eu/

Członkowie ponad 10.000. Pamiętam, że niżej podpisany ma zaszczyt bycia kierownikiem tej grupy włoskiej. 73 z Alex IK8YFU

 
 
 

Riguardo l'autore

Alex ik8yfu www.ik8yfu.it

Altri articoli di | Visita il sito di Alex IK8YFU