Επιστροφή στο 10 metri MDXC

Είμαστε σχεδόν εκεί.. λιγότερο από ένα μήνα σε αυτό το όμορφο και ελκυστικό διαγωνισμός διοργανώνεται από MDXC

η οποία θα λάβει φέτος χώρα στο 15/16 Ιούνιος

Εδώ είναι το σύνολο των κανόνων:

Συμμετοχή La partecipazione è riservata agli OM ed SWL italiani
Κατηγορίες 1: Ενιαίος φορέας SSB

2: Ένας χειριστής CW

3: Μεικτός χειριστής

4: Πολλαπλών χειριστών (singolo TX) μικτός

5: Hunter 100 (qso solo in SSB e max 100 QSO)

6: SWL

Ημερομηνία ed Orario Το τρίτο πλήρες Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, per l’anno 2019 Αυτό θα πραγματοποιηθεί «στο 15 και 16 Ιούνιος, μμ 12:00 UTC del sabato, μμ 12:00 UTC della domenica.
Τρόποι εκπομπές Θα λειτουργεί σε SSB, CW
Κλήση Ψεύτικοι: CQ Contest ItaliaCW: CQ Test Italia
Αντιμετώπιση RST + sigla automobilistica + (i membri si faranno riconoscere; passando oltre la sigla automobilistica il loro numero mdxc).
Σημεία Κάθε QSO με διμερή μη μέλη στο SSB ή CW 1 σημείο
Ogni qso con una nuova prov. vale 5 σημεία
Ogni qso con soci del mdxc vale 10 σημεία
i primi 4 Soci collegati ed appartenenti alle sedi di Award aggiudicheranno l’award(10 Σημεία) για κάθε επαρχία της ανήκουν Taranto-Πίζα-Ragusa_Bologna-Τορίνο
Πολλαπλασιαστές Θεωρούνται πολλαπλασιαστές:
- Οι ιταλικές επαρχίες
- Μέλη MDXC αναγνωρίσιμο, διότι εκτός από την επαρχία δώσει τον αριθμό σας MDXC
- Κάθε βραβείο έφτασε Taranto-Πίζα-Ragusa_Bologna-Τορίνο
I moltiplicatori verranno calcolati una sola volta per ogni modo di emissione
Σκορ Ε «δεδομένο από το άθροισμα των πόντων που σημειώθηκαν; πολλαπλασιάζεται per la άθροισμα πολλαπλασιαστές (επαρχία + soci MDXC + Awards Totali).
Hunter 100 Verrà premiato il 1° classificato che avrà fatto 100 QSO in SSB con maggiore Score, με το ίδιο σκορ, θα θεωρηθεί το 1ο άτομο που σκοράρει 100 contatti dal primo all’ultimo nel minor tempo.
SWL Στο ημερολόγιο πρέπει να αναφέρει το πλήρες όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού, il rapporto da essa passato (compresa la sigla automobilistica , e il membro MDXC), il nominativo completo del corrispondente; ogni nominativo potrà figurare una volta come stazione ascoltata e non più di tre volte come stazione corrispondente; quanto sopra è valido separatamente in SSB, CW.I log dovranno essere inviati entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento del contest.
Σύνδεση Deve essere inviato solo in formato cabrillo Eventuali QSO doppi dovranno comparire nel log ed il loro punteggio azzerato. Per le stazioni Multi Operatore è obbligatorio indicare i nominativi degli operatori del team.I log sono accettati tramite sistema d’ invio online entro 15 giorni dalla data di fine contest. Il sistema e’ raggiungibile al seguente link http://www.mdxc.org/contestitalia/log/
Vi ricordo che qualsiasi suggerimento o info è sempre ben gradito, potete contattarmi via e-mail all’indirizzo iz5pvr@mdxc.org.
απαγορεύσεις Tutti i log che perverranno saranno accuratamente controllati e gli eventuali errori riscontrati potranno causare riduzioni di punteggio. Ogni decisione degli Organizzatori sarà finale ed inappellabile, Il comitato Organizzatore inoltre può decidere eventuali forme di penalizzazione rapportate alle irregolarità riscontrate.
καταγραφής ελέγχου Θα πρέπει να θεωρείται «Έλεγχος Log»; i log inviati da operatori che ne farannoesplicita richiesta ed i log pervenuti dopo QUINDICI giorni dallo svolgimento del Contest.
Βραβείο Θα υπάρχουν έπαθλα για τους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.επιμέλεια παράδοση ή / και τα ασφάλιστρα

Τα βραβεία που δεν έχουν εισπραχθεί τα βραβεία μπορεί να λάβει (από αίτηση, με ακριβή διεύθυνση) διεύθυνση που θα αναγράφεται σε εμάς, μετά την αποστολή του ποσού που απαιτείται για τη ναυτιλία. Διαφορετικά βραβεία θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα, και τίθενται στη διάθεση των νικητών σε εμπορικές εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις όπου είμαστε παρόντες.

Στη δεύτερη περίπτωση, η επικοινωνία θα είναι απαραίτητο, από τους νικητές, σχετικά με το ποιος και πότε το βραβείο θα αποσυρθεί.

Gestione log

Il programma per la gestione del Contest è scaricabile da:

http://www.mdxc.org

http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/

 

ARS καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν!!!

 

 

Ετικέτες: , , , , ,

 
 

Riguardo l'autore

IZ1MHY

Altri articoli di | Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα IZ1MHY