5×1000, συμβολή στην ARS Ιταλία

Φέτος A.R.S. Η Ιταλία είναι μεταξύ των αιτούντων Ενώσεις 5 × 1000.

Συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας, είναι τόσο απλό όσο σημαντικό.

Στο μοντέλο της φορολογικής σας δήλωσης, δείχνουν απλώς το φορολογικό κώδικα του Συλλόγου μας και, προφανώς, τοποθετεί την υπογραφή σας.

A.R.S. Ιταλία χρειάζεται επίσης.

C.F. 90161790275

 

 

Ετικέτες: , , , ,

 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di