Για αποστολές Ιανουάριο 2019

Ευχαριστώντας DX κόσμο κάθε μήνα αντιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα των αποστολών, εδώ είναι αυτές που αναμένονται για το μήνα Φεβρουάριο 2019

 
 
 

Riguardo l'autore

IZ1MHY

Altri articoli di | Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα IZ1MHY