Επιστροφή στο 10 metri MDXC

Είμαστε σχεδόν εκεί. Το επόμενο σαββατοκύριακο θα υπάρξει η Διαγωνισμός 10 μέτρα της Μεσογείου DX Λέσχη. Ecco il regolamento:

Συμμετοχή Η συμμετοχή είναι αποκλειστικά για OM και ιταλικά SWL

Κατηγορίες 1: Singolo operatore SSB2: Singolo operatore CW3: Singolo operatore Misto4: Πολλαπλών χειριστών (singolo TX) Misto5: Hunter 100 (qso solo in SSB e max 100 QSO)6: SWL

Ημερομηνία ed Orario: Η τρίτη ολόκληρη εβδομάδα και το μήνα Ιούνιο, per l’anno 2017 Αυτό θα πραγματοποιηθεί «στο 17 και 18 Ιούνιος, μμ 12:00 UTC del sabato, μμ 12:00 UTC della domenica.

Τρόποι εκπομπές: Θα λειτουργήσει SSB, CW

Chiamata Fonia: CQ Contest ItaliaCW: CQ Test Italia

Αντιμετώπιση: RST + sigla automobilistica + (i membri si faranno riconoscere; passando oltre la sigla automobilistica il loro numero mdxc).

Σημεία: Κάθε QSO με διμερή μη μέλη στο SSB ή CW 1 σημείο
Ogni qso con una nuova prov. vale 5 σημεία
Ogni qso con soci del mdxc vale 10 σημεία
i primi 4 Soci collegati ed appartenenti alle sedi di Award aggiudicheranno l’award(10 Σημεία) per ogni singola provincia di appartenenza Pisa – Taranto – Varese – Ragusa – Messina

Πολλαπλασιαστές: Sono considerati moltiplicatori:
– Le Provincie italiane
– I Soci MDXC riconoscibili perché oltre alla provincia danno il proprio numero MDXC
– Ogni Award raggiunto Pisa – Taranto – Varese – Ragusa – Messina
I moltiplicatori verranno calcolati una sola volta per ogni modo di emissione

Σκορ: E’ dato dalla somma dei punti realizzati; moltiplicato per la somma dei moltiplicatori (επαρχία + soci MDXC + Awards Totali).
Hunter 100 Verrà premiato il 1° classificato che avrà fatto 100 QSO in SSB con maggiore Score, a parità di punteggio sarà considerato 1° chi avrà totalizzato i 100 contatti dal primo all’ultimo nel minor tempo.
SWL Sul log dovrà essere indicato il nominativo completo della stazione ascoltata, il rapporto da essa passato (compresa la sigla automobilistica , e il membro MDXC), il nominativo completo del corrispondente; ogni nominativo potrà figurare una volta come stazione ascoltata e non più di tre volte come stazione corrispondente; quanto sopra è valido separatamente in SSB, CW.I log dovranno essere inviati entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento del contest.

Σύνδεση: Deve essere inviato solo in formato cabrillo Eventuali QSO doppi dovranno comparire nel log ed il loro punteggio azzerato. Per le stazioni Multi Operatore è obbligatorio indicare i nominativi degli operatori del team.I log sono accettati tramite sistema d’ invio online entro 15 giorni dalla data di fine contest. Il sistema e’ raggiungibile al seguente link http://www.mdxc.org/contestitalia/log/

Vi ricordo che qualsiasi suggerimento o info è sempre ben gradito.

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo iz5pvr@mdxc.org.

Squalifiche: Tutti i log che perverranno saranno accuratamente controllati e gli eventuali errori riscontrati potranno causare riduzioni di punteggio. Ogni decisione degli Organizzatori sarà finale ed inappellabile, Il comitato Organizzatore inoltre può decidere eventuali forme di penalizzazione rapportate alle irregolarità riscontrate.
Control log Saranno considerati “Control Log”; i log inviati da operatori che ne farannoesplicita richiesta ed i log pervenuti dopo QUINDICI giorni dallo svolgimento del Contest.

Βραβείο: Sono previsti premi per i primi classificati di ogni categoria.

CONSEGNA e/o custodia dei premi:
I premi non ritirati alle premiazioni potranno essere ricevuti (tramite richiesta, con indirizzo esatto) all’indirizzo che ci verrà indicato, previo invio dell’importo necessario per la spedizione. In caso contrario i premi saranno custoditi dal gruppo, e messi a disposizione dei vincitori alle fiere o a le altre manifestazioni dove saremo presenti.
Nel secondo caso sarà necessaria una comunicazione, da parte dei vincitori, su chi e quando il premio sarà ritirato.

Το πρόγραμμα διαχείρισης ημερολόγιο για τη διαχείριση του Διαγωνισμού μπορείτε να το κατεβάσετε από:
http://www.mdxc.org
http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/

A.R.S. ΙΤΑΛΙΑ προσκαλεί όλα τα μέλη και όλους τους ραδιοερασιτέχνες να λάβουν μέρος

 

 

Ετικέτες: , ,

 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di