5×1000. Συμβολή στη ARS Ιταλία

Επίσης, φέτος A.R.S. Ιταλία Είναι παρούσα μεταξύ των αιτούντων Σύλλογοι 5×1000.

Συμβολή στην ανάπτυξη της μας Κοινωνία Είναι τόσο απλό όσο σημαντικό.

Στο μοντέλο της φορολογικής σας δήλωσης απλά δείχνουν τον Κώδικα Φορολογίας della nostra Σύνδεσμος και, προφανώς, τοποθετεί την υπογραφή σας.

A.R.S. Ιταλία χρειάζεται επίσης.

C.F. 90161790275

 

 

Ετικέτες: , ,

 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di