Ένα ημερολόγιο για τους φίλους ARS Ιταλία

Renato IS0RAG

Επίσης, φέτος, αν και με μια μικρή καθυστέρηση, υπάρχουν και εκείνοι που μπήκαν στον κόπο να στείλει ένα όμορφο ημερολόγιο για Συλλόγου μας. Lo sappiamo: Sardinians είναι φιλόξενοι και γενναιόδωροι συναδέλφους. Di più il nostro Circolo di Sassari, ospita Soci che sovente si distinguono, oltre che per le attività che portano avanti, anche per questi piccoli ma graditi pensieri.

Renato IS0RAG, come l’anno passato, ci ha regalato questo suo pensiero che sicuramente sarà gradito a quanti volessero scaricarlo. Grazie da tutto il Comitato Esecutivo Nazionale e dai Soci ARS.

 

 
 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di