μετοχές ανανέωση ARS Ιταλία

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

αν σας αρέσει και αν άξιζε, μπορείτε να ανανεώσετε συνδρομή σας 2017 ARS Italia.

Είμαστε σίγουροι ότι ενήργησε προς το αποκλειστικό συμφέρον της Εταιρείας που αναζητούν, per quanto possibile, να ανταποκριθεί επιθυμητό σας.

Έχουμε μεγαλώσει σε αριθμούς, αλλά πάνω απ 'όλα την ποιότητα των ανθρώπων, Soci, che ci hanno dimostrato il loro attaccamento.

Oggi ARS Italia è l’ultima frontiera, Πιστεύουμε, per coloro che vogliono essere partecipi in un’Associazione che è nata su basi nuove.

Abbiamo superato tanti ostacoli.

Il servizio BUREAU/QSL, για αυτό., tutti sapete in che modo taluni si sono comportati (il famoso ham spirit). Oggi abbiamo preteso, dal nuovo Ente che abbiamo contrattualizzato, essere efficiente e duraturo nel tempo. Entro qualche giorno informeremo il corpo sociale su tutta la problematica che è oramai risolta definitivamente. A brevissimo comunicheremo le nuove ufficiali modalità. L’Assicurazione per le antenne, che è sempre in essere con la Reale Mutua Assicurazioni.

Forniamo anche il servizio di νομική προστασία, sempre tramire Reale Mutua, per coloro che dovessero avere problemi condominiali.

Dulcis στο παρασκήνιο, tutto il Comitato Esecutivo Nazionale è a Vostra disposizione, 24/24: lo sarà ancora.

Se lo gradite, sarete con noi anche nel prossimo anno

Ricordate che i rinnovi scadono il 31 Ιανουάριος 2017. Entro tale data, vorremmo avere contezze e certezze.

Abbiamo diversi progetti da realizzare, sempre e comunque in favore dei Circoli e dei Soci.

Per chi avesse già provveduto, ringraziamo fin da ora.

Oltre che con bollettino, è possibile anche il pagamento tramite bonifico oppure on line

I dati li trovate qui: http://arsitalia.it/servizi/quote-sociali-assicurazione-e-bureau-2017/

73s e Auguri

Ο Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή A.R.S. Ιταλία

 
 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di