γίνει Om. Με IU5HIV. Parte prima.

Ξεκινάμε τη δημοσίευση σύντομος οδηγός γράφτηκε από τους συναδέλφους OM και δημοσιογράφος Maurizio Diana IU5HIV, socio di ARS Italia.

Οι δημοσιεύσεις θα είναι επτά, μία για κάθε εβδομάδα για να ξεκινήσει από σήμερα.

Il file completo è disponibile in PDF per chiunque lo vorrà, dopo la pubblicazione completa, scrivendo a segreteria@arsitalia.it1-appunti_parte-prima-01 1-appunti_parte-prima-02 1-appunti_parte-prima-03

1-appunti_parte-prima-03 1-appunti_parte-prima-04 1-appunti_parte-prima-05 1-appunti_parte-prima-06 1-appunti_parte-prima-07 1-appunti_parte-prima-08 1-appunti_parte-prima-09 1-appunti_parte-prima-10 1-appunti_parte-prima-11 1-appunti_parte-prima-12 1-appunti_parte-prima-13 1-appunti_parte-prima-14

 
 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di