Ειδική Call 2016: PYØNY…onair da oggi

New Activation Special Call 2016:
PYØNY, Μάιος, 13ου / 23rd, 2016

Follow the PYØNY activation on Twitter with: #py0ny

Πληροφορίες: https://www.qrz.com/db/py0ny

Cart_o_QSL_PY0NY Licen_a_PY0NY_Maio_2016

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες: , ,

 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di