μια σκέψη “πραγματικός” per i Soci A.R.S. Ιταλία

reale2A.R.S. Ιταλία ha stipulato con la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni una convenzione per la riduzione dei premi assicurativi descritti nell’allegato.

Το’ Μια άλλη δυνατότητα A.R.S. Ιταλία έχει, Η συνεργασία αυτή, pensato per i propri Soci.

Reale Mutua Είναι ένα από τα πιο γνωστά στην ιταλική και ευρωπαϊκών εταιρειών επίπεδο που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ασφάλισης.

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται, a contattare il Dr. Giorgio De Leonardis με ρητές κατευθυντήριες γραμμές στο παράρτημα του παρόντος εδώ.

La possibilità è diretta solo ai Soci che hanno stipulato la polizza per le antenne.

73

CONVENZIONE ARS - Reale Mutua

 

 

Ετικέτες: , , , , , ,

 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di