29* Εθνική Έκθεση Ηλεκτρονικής

19-20 Σεπτέμβριο 2015

Macerata – Centro Fiere

Saranno presenti alla Fiera
il VicePresidente Nazionale A.R.S. e Direttore della Rivista LA RADIO I0SNY Nicola SANNA
e il QSL-Manager A.R.S. I0PYP Marcello PIMPINELLImacerata-mmne2015Πηγή: IZ6ABA Mario

 

Ετικέτες: , , , , , , ,