IQØLQ-Valvisciolo-2015
Härmed tillkännages att
Lördag 11/07/2015 den Circle A.R.S. Italia di Latina LT-02
sarà On-Air con il nominativo IQ0LQ/P för D.A.I. Diplom Abbeys italienska,
(NEW ONE) Ref: LT-0639 Abbazia di Valvisciolo a Sermoneta (LT).

 

Taggar: , , , , ,