Progetto-giovani logo 2Ráno dňa 8. novembra tohto roku venovaná mladým a Radio Technical Institute priemyselné M.Milano Polistena (RC).

Od 10,00 sa bude konať o prepojenie s inými školami na amatérskych pásmach, a najmä o 40 m.

Príležitosť sa otvorí nové zázemie laboratória telekomunikácia získať prostredníctvom projektu realizovaného inžinier. Alessandro poch alias IK8YFU.

PON - FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Os II "Kvalita školského prostredia" - Operatívny cieľ E.1 “Zlepšenie prostredia pre sebavzdelávanie a vzdelávanie učiteľov a zamestnancov školy,”;Dodávka prístrojov a zariadení – LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI Codice B-4B-FESR04_POR_CALABRIA-2012-140.

Každý, kto môže pracovať od vzdelávacích inštitúcií na všetkých úrovniach, sú pozvaní k účasti na akcii.

 

 

Tagy: , , , ,