Ο Circolo A.R.S di Perugia, PG01 θα είναι ενεργή για την D.I.A. από:
1.- 26/9 Arc ετρουσκική – Περούτζια – Ref: UMB-013
2.- 27/9 Pozzo Etrusco Περούτζια – Ref: UMB-012
Il nominativo che verrà utilizzato sarà I0SNY / P.
Συναλλαγές 40 και 20 μέτρα φωνής

ARCO-ETRUSCO-PERUGIA-immagine3

Arc ετρουσκική – PG – Ref UMB-013

pozzo-etrusco

Pozzo Etrusco Περούτζια – Ref: UMB-012

 

Ετικέτες: , , , , , , ,