Εδώ είναι η επίσημη QSL A.R.S. Ιταλία. Όλα Clubs A.R.S. οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά και μεμονωμένα μέλη, μπορεί να μας δώσει τις αθροιστικές παραγγελίες για διαθεσιμότητα σε χαμηλό κόστος. Ελάχιστο 1.000 κομμάτια.
segreteria@arsitalia.it

qsl Ars front