“Aktivácia ťažké!” To sú slová, ktoré odoslanej Nik I0SNY na konci jeho aktivácia referenčného DIA LOM-013, Trezzo (Mi), vysporiadanie pätinu – Šieste storočie.

Ťažkosti, pokračoval Nik, boli spôsobené neustálym dažďom a značné QRN. Avšak, misie bolo vykonané s veľkým počtom QSO a mnoho krajín súvisiace.

Il D.I.A., High School Italian Archaeological, je činnosť vykonávaná Top Radio Team a je, k dnešnému dňu, jediné, skutočnosť, pokiaľ ide o aktiváciu Talianskej Archeologické náleziská. A.R.S., Amateur Radio Society, založená s T.R.T., partnerstvo s cieľom ďalej podporovať túto činnosť rádiové starožitný chuť.

Ale tu sú fotky z aktivácia I0SNY / P

01 2 3

 

Tagy: , , , ,