“Aktywacja trudne!” Są to słowa, które wysyłane Nik I0SNY na koniec jego aktywacji LOM DIA odniesienie-013, Trezzo (Mi), Rozliczenie piątą – VI wieku.

Trudności, nadal Nik, były spowodowane nieustannym deszczu i znacznym QRN. Niemniej jednak, Misja została wykonana przy użyciu dużej ilości QSO i wielu krajów powiązanych.

Il D.I.A., Liceum włoski Archeologiczne, jest działalność prowadzona przez Najlepiej Radio drużyny i, na bieżąco, Poziom rzeczywistości tylko w odniesieniu aktywację Włoska Zabytki archeologiczne. A.R.S., Stowarzyszenie Krótkofalowców, ustanowiony z T.R.T., partnerstwa w celu dalszego stymulowania tej działalności radiowej antyczny smak.

Ale tutaj są zdjęcia z aktywacją I0SNY / P

01 2 3

 

Tagi: , , , ,