Σχέδιο “Το ραδιόφωνο ανηλίκων” di Amateur Radio Society

Progetto-giovani logo 1Τι σημαίνει “συμμετοχή” σε αυτό το έργο ?

Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους: σίγουρα πρέπει να γίνει κατανοητή ως “προτατικός” στην οποία κάθε κονσέρβα:

1) Προτείνει μια δραστηριότητα για να μοιραστείτε με άλλους OM (Χρησιμοποιώντας το φορτώσετε την ενότητα)

2) Ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα μεταξύ εκείνων που προτείνονται στο sezione λήψη del sito e successivamente condividere quanto realizzato con documenti, Φωτογραφίες και Περισσότερα φορτώσετε την ενότητα.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα ενημερώσει το “Σχολεία Database

Προς το παρόν, είναι από τη σελίδα Προσθήκη, επειδή εργαζόμαστε για το πώς να αποκτήσετε πρόσβαση.

Στη συνέχεια μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα “ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” για να ξεκινήσει αυτή τη νέα περιπέτεια με A.R.S.

Εδώ είναι το έργο:

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΥ

Introduzione

«Νεολαία Project", πραγματοποιήθηκε από Amateur Radio Society αποτελείται από μια σειρά πρωτοβουλιών, καλύτερα ορίζεται παρακάτω, η οποία θα έχει ένα μόνο στόχο: «Η διάδοση της κουλτούρας της ραδιοερασιτεχνισμό στους νέους".

Η ηλικιακή ομάδα που λαμβάνονται κυρίως υπόψη θα είναι η περίοδος ta έξι και δεκαοκτώ δηλαδή των αγοριών που κυμαίνονται από το δημοτικό στο γυμνάσιο.

Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν για την επίτευξη του στόχου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όχι απαραίτητα σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και στα γραφεία της A.R.S εργασίας. ή σε άλλους χώρους των τοπικών ενώσεων.

Για να έχει το μέγιστο μέσο προβολής θα εκδοθεί αποκλειστικά στην χρήση των νέων: τα κοινωνικά δίκτυα που Facebook, Κελάδημα, WhatsApp, αυτό για να «μιλάνε» τη γλώσσα των ίδιων των νέων.

Το σημείο αναφοράς του συνόλου του έργου θα είναι ένα τμήμα του site www.arsitalia.it όπου θα συγκεντρώνονται και θα μοιράζονται όλες τις εμπειρίες. Θα είναι αναπόσπαστο μέρος του έργου και την επίσημη ραδιόφωνο ARS: Radio Studio7.

Προκειμένου να διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ του κόσμου της ραδιοερασιτέχνες και σχολεία, η Εκτελεστική Επιτροπή A.R.S. si sta operando per realizzare un protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione.

Θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένα από τα φυλλάδια, από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα χρησιμεύουν για να απεικονίσουν τον κόσμο της radioamatori.Tali φυλλάδια θα διαδίδονται κυρίως μέσω του υπολογιστή.

OBBIETTIVO E SUE MODALITA’

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή : "Διάδοση του πολιτισμού ραδιοερασιτεχνών μεταξύ των νέων " sarà l’obbiettivo principale del progetto e ciò avverrà tramite la collaborazione tra radioamatori e docenti per :

  • La determinazione dei punti comuni tra le programmazioni delle discipline scolastiche e le attività svolte dai radioamatori;
  • La conoscenza delle nuove tecnologie per le radiocomunicazioni, όπως ψηφιακές λειτουργίες;
  • La conoscenza della “storia” delle radiocomunicazioni, μέσω των οδών όχι απαραίτητα τεχνικά αλλά και ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα;
  • La realizzazione di ricerche e produzione da parte degli studenti di materiale riguardanti la radio, (αυτό είναι. Παρουσιάσεις, Βίντεο, χαρτιά);
  • La partecipazione dei giovani a operazioni radio come ad esempio collegamenti sia in fisso che in portatile;
  • Lo scambio di esperienze tra diverse scuole (με ραδιοζεύξεων)
  • La sensibilizzazione dei giovani verso scelte di volontariato;

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο πρώτο στάδιο θα είναι η πρόσληψη των "δυνάμεων στην εργασία". Μέσω έντυπα στην ιστοσελίδα της www.arsitalia.it θα πρέπει να συλλέγονται πολλές προσχωρήσεις (καθηγητές, ερασιτεχνικό ραδιόφωνο ή άλλα) δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν για το έργο.

Σε αυτή την πρώτη φάση θα πρέπει να δοθεί ευρεία κάλυψη, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ύπαρξη του ίδιου του σχεδίου. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει τα συνήθη κανάλια (Sito web, Facebook, Κελάδημα, ενημερωτικά δελτία, κλπ..) για την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση.

Είναι σαφές, che tutte le collaborazioni saranno svolte a titolo gratuito salvo autofinanziamenti che potranno essere localmente richiesti e trovati tramite sponsor o eventuali approvazioni di progetti scolastici. Σε κάθε περίπτωση, η Ερασιτεχνική Radio Society δεν θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε αποζημίωση για τις δραστηριότητές.

Ο δεύτερο στάδιο θα αποτελείται από την κατασκευή του "έργα κλειδί στο χέρι" που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας και να γίνει. Τα έργα αυτά θα χωριστούν σε κατηγορίες: Δημοτικά Σχολεία, μέσον, άνω και επίσης από τον τύπο του σχολείου, a secondo se di tratta di indirizzo scientifico o non. Η υλοποίηση αυτών των «σχεδίων τύπου" θα ανατεθεί σε όλους εκείνους που θέλουν να συνεργαστούν (esiaterà μια ειδική σελίδα μεταφόρτωσης) αλλά η ομάδα θα πρέπει να πληρούν ARS, και τους κατάλογο πριν από τη διάθεσή τους στην σελίδα Downloads.

Ο terza fase στην πραγματικότητα θα είναι οι «δυναμική» του έργου στο οποίο οι δραστηριότητες που έχουν ήδη γίνει στις προτάσεις στροφή για όσους θα τις εκτελέσουν. Με αυτόν τον τρόπο, «βιβλιοθήκη» μας θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την προσφορά ευρείες τύπους δραστηριοτήτων.

Θα πρέπει να γίνει μια "βιτρίνα" για τη δημοσίευση των φωτογραφιών, βίντεο και άλλα έγγραφα.

 

 

Ing. Alessandro λίγα

Για Team, 73 Alex IK8YFU

 

 

Ετικέτες: , , ,