Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Μήνας Μνήμης 2014
"Λέξεις που δεν πρέπει να χαθεί", προωθείται από Regione Puglia
– Τμήμα Τουρισμού και Τουρισμού Διασκέδαση και Πολιτισμού που διοργανώθηκε από το «κοσμήτορες των βιβλίων", Σύλλογος Paper Wings
– Προεδρείο του βιβλίου του Noicattaro, σε συνεργασία με το Τμήμα
Πολιτισμού της πόλης του Noicattaro, παρόν έγγραφο

Ασύρματος – Επιστήμη, έρωτες και περιπέτειες του Guglielmo Marconi Riccardo Chiaberge.

Introdurre Ad αυτο, ο δημοσιογράφος Luigi Σαράντα. Η συνάντηση θα λάβει χώρα Δευτέρα 10 Φεβρουάριος 2014 μμ 18.30 στο Παλάτι του Πολιτισμού στην Noicattaro, Via Ποζιτάνο Console.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν από την Ιταλική Ένωση για Amateur Radio – τμήμα του Μπάρι
και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο – LSA Marconi Μπάρι, με κάποια ακρόαση των συλλογών τους.

chiaberge

Πηγή: A.R.I. Μπάρι

 

Ετικέτες: , , , ,