001-3Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης έχει εκχωρηθεί το όνομα του Συλλόγου μας IQ0WX.

Non si tratta di il Call di un singolo Circolo A.R.S. ma dell’Associazione, Δηλαδή, αυτό που όλοι μας.

Μόλις σήμερα, η τελευταία ημέρα του έτους, ήρθε μια επιστολή από το Υπουργείο. Πολύ σύντομα, τότε, Ακούω ON AIR !

 

Ετικέτες: , ,