ARS44x872-519x1024PRZEPISÓW KONSTYTUCJI A.R.S CLUB.

1. La costituzione di un Koło A.R.S. presuppone la volontà di un certo numero di aderenti all’ Stowarzyszenie, minimalny 5 OM, którzy mają swoje interesy w tym samym obszarze geograficznym, tworząc okrąg, w jednoczącej chwili między członkami A.R.S. które mają, w krótkofalarstwa w sensie ogólnym, wspólne cele i wspólne interesy. To wyjaśnić i okoliczności, nie A.R.S członkiem. może być zmuszony do przyłączenia się grono, Uznając’ A.R.S. również prawo jego członków do pełnej indywidualności stowarzyszeniowej. Te kluby są zobowiązane do informowania krajowego sekretariatu jakichkolwiek zmian w kapitale transmitujących nową listę członków

2. Utworzenie Koła zakłada, podano w miarę potrzeb, że są to samo grono są nieodzownie priorytetem i członkowie członków Stowarzyszenia i ujmuje. Nie wolno otwierać kluby nie pokazuje członkostwa każdego członka Stowarzyszenia Krajowy lub że ich rejestracji podlega otwarciu Kole.

3. Sędzia powinien być określony w ogłoszeniu konstytucji Koła. Są, tworzone, Członkowie klubu nie znaleźliśmy porozumienia w sprawie, Koordynator jest mianowany przez C.E.N.. Successivamente i membri aderenti al circolo debbono comunque procedere ad eleggere al loro interno un referente che resterà in carica, chyba uzasadnionej nieufności, do czasu wygaśnięcia mandatu, który ma na okres trzech lat od jego wyboru. To samo będzie działać jako łącznik pomiędzy klubem i struktury wykonawczej dla wszystkich tych zadań, które mogą pojawić się w trakcie Circolo sam.

4. Koordynator Koła nie może zobowiązań i / lub obligacje, które angażują strukturę krajowego bez pisemnej zgody Prezesa po ratyfikacji CEN.

5. Klub może nie mają statusu prawnego lub reprezentacji zewnętrznej, tego, nie ma obowiązku regulacyjnego w kierunku administracji publicznej, ma obowiązek zgłaszania do C.E.N. w sprawie działań i / lub zadań oraz wszelkich dochodów, jednak uzyskane, nie przysługuje prawo do emisji Ordynacji podatkowej w jego imieniu.

6. Koło, wyłącznie na cel organizacji może zapewnić regulamin zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem, który musi być zatwierdzony przez C.E.N, w którym zostaną wskazane, wobec innych, Możliwość wyboru albo zostać powierzone zadania wewnętrzne organizacyjne, Członków należących do struktury, takich jak kasy, odpowiedzialna obsługa QSL, itd., i zostały uznane za niezbędne do organizacji i dobrej wydajności i rozwoju Koła inne pozycje wewnątrz, że, bez że powyższe zadania mają wartość zewnętrznego lub reprezentacji na zewnątrz i / lub w kierunku do narodowego. Osoba kontaktowa może reprezentować A.R.S. w organach publicznych i prywatnych, po odpowiedniej delegacji prezydenta usłyszał Krajowego Komitetu Wykonawczego.

7. Członek może swobodnie, rutynowe powiadomienia na piśmie skierowanym do Sekretariatu Narodowej i szefa Koła przynależności i okolicy, zmieniać jego członkostwa w klubie, którym podlega,, tranzytem do innego klubu lub zaniechania rejestracji do samego klubu, nie do innego klubu i nie wymaga żadnej zgody lub odmowy na części koła pochodzenia, które zamierza zrezygnować z partnerem. Wniosek o członkostwo do innego klubu muszą być zatwierdzone przez Koło przeznaczenia głosowania akcjonariuszy z regularnym dokumencie przesłanym do formalnej CEN. która przyjmuje. Eventuali spostamenti vanno comunicati alla Segreteria Nazionale A.R.S.

8. W przypadku poboru, da parte dei Circoli regolarmente costituiti, sum pieniędzy lub innych korzyści, jednak przypisane wygrałem lub, przez instytucje publiczne,, di privati e/o di Associazioni, il Circolo verserà il 30% alla struttura Nazionale che provvederà ad emanare, ostatecznie, regularny odbiór podatku.

9. Koło, właściwie ustanowiony i zatwierdzony przez C.E.N. niezależny. Fa riferimento alla politica dell’ Associazione Nazionale e ne attua tutte le indicazioni emanate anche a mezzo del Coordinatore Nazionale o dei Coordinatori d’ Area.

10. W związku z zakresie prowadzenia Kół i trudności, które mogą pojawić się w prowadzeniu sam, Koordynator Koła dotyczy, muszą wnieść do Prezesa za pośrednictwem Sekretariatu Krajowej, który, dirimerà / sytuacje przejawia się poprzez zapewnienie determinację, za pośrednictwem wyznaczonego delegata.

11. I Circoli eseguono le indicazioni emanate dagli Organi Nazionali dell’ Associazione anche in merito alla eventuale presenza a manifestazioni di settore e/o nei riguardi di enti pubblici o privati.