IW2ETR PAUL Fiorelli

ARS Amateur Radio Society

Incarichi esterni A.R.S. Włochy
QSL CENTRUM raccota

IW2ETR PAUL Fiorelli

iz1mhy-HF-manager

IZ1MHY Andrea Gili – HF manager

IK0ZME Giancarlo Fabroni Area koordynator Centrum Włochy

bnq2

Kursy IZ0BNQ Pierfrancesco – Odp. Nazionale Gruppo P.C. A.R.S.

sprawiedliwy-marco-di-iz8upz

IZ0UPZ Marco Di Iusto – Vice Resp. Naz. Gruppo P.C. A.R.S.

IK8YFU Alex burek Data Manager Base ARS Italia

IK7XNF Cesare Dossi – Manager Award