ARS Amateur Radio Society

Inne pozycje

QSL KOLEKCJA CENTER

IW2ETR PAUL Fiorelli

IK8YFU Alex Pochì

Webmaster

IZ1MHY Andrea Gili

Menedżer HF

IK7XNF Cesare Dossi

Manager Award

IZ0BNQ Pier Francesco Kursy Area Manager South Center IN3GYM

Federica Praca

YL MANAGER