IW2ETR PAUL Fiorelli

ARS Amateur Radio Society

Incarichi esterni A.R.S. Włochy
QSL CENTRUM raccota

IW2ETR PAUL Fiorelli

iz1mhy-HF-manager

IZ1MHY Andrea Gili – HF manager

IK0ZME Giancarlo Fabroni Area koordynator Centrum Włochy

Alex kilka IK8YFU Menedżer bazy danych i mistrz Web ARS Włochy

IK7XNF Cesare Dossi – Manager Award